Tarieven rechtsbijstand en juridisch advies

euro.orangelegal

Kom gerust eens kosteloos kennismaken.

Werkgevers

Voor werkgevers gelden gunstige tarieven.

De beloning voor Orange Legal zal zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de juridische belangen en de benodigde rechtsbijstand c.q. het juridisch advies voor werkgevers.

Bij grote projecten kunnen op aanvraag nóg voordeliger tarieven van toepassing zijn.

Particulieren.

Rechtsbijstand al vanaf € 0

Het voordeel voor de werknemer is dat Orange Legal zal trachten om de kosten rechtsbijstand volledig te verhalen op de werkgever en/of de rechtsbijstandverzekeraar. In veruit de meeste zaken (95%) worden de kosten voor rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk verhaald. Werknemers hoeven in die gevallen niet of ten dele bij te dragen aan de kosten voor rechtsbijstand.

Niet verhaalbare uren worden berekend tegen een vooraf overeen te komen gemodereerd uurtarief, afhankelijk van de voorwaarden, zoals een “succesfee”  etc. Tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bedrijven en Particulieren

Bij spoedeisende werkzaamheden (“last-minute”)  geldt een opslag op het uurtarief van 35% met een minimum van € 60 exclusief BTW. Hiervan is sprake indien werkzaamheden, bijvoorbeeld door een wettelijke vervaltermijn of verjaringstermijn, met spoed moeten worden uitgevoerd.

terms en conditions.button

Algemene voorwaarden & exoneratie                                                                                                   

Alle afspraken omtrent dienstverlening van Orange Legal worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgeverOp alle dienstverlening van Orange Legal zijn de algemene voorwaarden van Orange Legal AV 2019 van toepassing. Op het eerste verzoek van de belanghebbende zullen de algemene voorwaarden worden toegezonden. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de schriftelijke overeenkomst van opdracht. In de algemene voorwaarden is een clausule opgenomen waarin eventuele aansprakelijkheid voor de dienstverlening door Orange Legal is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaanprakelijkheidsverzekeraar van Orange Legal zal worden uitgekeerd. Bij de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst van opdracht dienen de algemene voorwaarden door opdrachtgever te worden gelezen en voor akkoord te worden getekend.

Disclaimer.

Alle informatie die op deze website is vermeld, is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten. Alle nieuws die op deze site wordt vermeld is indicatief en uitsluitend bedoeld als nieuwswaarde. Er kan aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend. Orange Legal is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele fouten die vermeld staan op deze website.