Tarieven rechtsbijstand en juridisch advies

euro.orangelegal

Kom gerust eens kosteloos kennismaken.

Bedrijven.

Vanaf € 275 ex BTW/uur

De tarieven van Orange Legal zijn scherp. Uitgangspunt is dat de tarieven van Orange Legal vooraf in onderling overleg worden afgesproken. Daarbij wordt het uurtarief zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de juridische belangen en de benodigde rechtsbijstand c.q. het juridisch advies.

Voor juridisch advies en rechtsbijstand gegeven door Orange Legal geldt, afhankelijk van de aard en omvang van de benodigde juridische dienstverlening c.q. expertise, vanaf 1 januari 2019 het toepasselijke uurtarief tussen€ 275 ex BTW en € 375 ex BTW. Bij grote projecten kunnen op aanvraag voordeliger tarieven van toepassing zijn.

Het uurtarief van juridische advies werkzaamheden in geval van massaclaims is op aanvraag.

Bij grote juridische consultancy-projecten kunnen voordeliger tarieven van toepassing zijn.

Particulieren.

Vanaf € 0

Voor particulieren geldt dat getracht zal worden om de kosten volledig te verhalen op de werkgever en/of de rechtsbijstandverzekeraar. In veruit de meeste zaken worden de kosten voor rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk verhaald. Werknemers hoeven in die gevallen niet of nauwelijks bij te dragen aan de kosten voor rechtsbijstand.

Vanaf € 245 ex BTW/uur

Het uurtarief voor individuele werknemers bedraagt per 1 januari 2019 vanaf € 245 ex BTW.

In geval van rechtsbijstand aan 2 of meer werknemers dan wel een groep van werknemers, bedraagt het uurtarief € 375 ex BTW.

Voor werknemers in dienst van multinationals, beursgenoteerde bedrijven of voor bedrijven met minimaal 500 werknemers geldt per 1 januari 2019 het toepasselijke uurtarief van € 375 ex BTW.

Het overeengekomen tarief prevaleert altijd boven het tarief als genoemd op de website. Het tarief genoemd op de website is indicatief en slechts bedoeld als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bedrijven en Particulieren

Bij spoedeisende werkzaamheden (“last-minute”)  geldt een opslag op het uurtarief van 35% met een minimum van € 60 exclusief BTW. Hiervan is sprake indien werkzaamheden, bijvoorbeeld door een wettelijke vervaltermijn of verjaringstermijn, met spoed moeten worden uitgevoerd.

terms en conditions.button

Algemene voorwaarden & exoneratie                                                                                                   

Alle afspraken omtrent dienstverlening van Orange Legal worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgeverOp alle dienstverlening van Orange Legal zijn de algemene voorwaarden van Orange Legal AV 2019 van toepassing. Op het eerste verzoek van de belanghebbende zullen de algemene voorwaarden worden toegezonden. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de schriftelijke overeenkomst van opdracht. In de algemene voorwaarden is een clausule opgenomen waarin eventuele aansprakelijkheid voor de dienstverlening door Orange Legal is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaanprakelijkheidsverzekeraar van Orange Legal zal worden uitgekeerd. Bij de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst van opdracht dienen de algemene voorwaarden door opdrachtgever te worden gelezen en voor akkoord te worden getekend.

Disclaimer.

Alle informatie die op deze website is vermeld, is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten. Alle nieuws die op deze site wordt vermeld is indicatief en uitsluitend bedoeld als nieuwswaarde. Er kan aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend. Orange Legal is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele fouten die vermeld staan op deze website.