Over Orange Legal

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht. Orange Legal heeft ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand en het verstrekken van juridisch advies aan bedrijven, waaronder enkele multinationals.

Orange Legal maakt gebruik van kennis en werkervaring die -onder andere als advocaat- is opgedaan in de top15 van de advocatuur. Orange Legal mag zich daarom specialist noemen op het gebied van arbeidsrecht.

Orange Legal hecht aan kennisdeling op het gebied van arbeidsrecht. Om die reden is Orange Legal initiatiefnemer en oprichter van de Linkedingroep Q & A Arbeidsrecht. In deze groep bevinden zich advocaten, juristen, Hoogleraren, HR medewerkers etc. binnen de top van het segment. Inmiddels telt de groep ca. 1000 professionals op het gebied van arbeidsrecht.

Tot slot voert Orange Legal graag debatten over maatschappelijke thema’s zowel binnen (social) Media als op TV.

Kerntaken

orangelegal.corebusiness

De kerntaken van Orange Legal zijn drieledig:

  • Juridisch advies
  • Procederen
  • Projectmatige coaching bij reorganisaties en professionele opbouw personeelsdossiers

Juridisch advies

orangelegal.advice.button

Door het inwinnen van juridisch advies kunnen belangen inzichtelijk worden gemaakt waar u als werkgever of werknemer niet bij stil heeft gestaan. Doorgaans verdient goed juridisch advies zich daarom (vele malen) terug. Voor werknemers geldt dat de kosten van rechtsbijstand doorgaans geheel of gedeeltelijk op de werkgever of, indien van toepassing, de rechtsbijstandverzekeraar kunnen worden verhaald.

Procederen

orangelegal.procederen.button

Orange Legal staat werkgevers en werknemers bij die rechtshulp nodig hebben op juridische kwesties waarvan gewenst of noodzakelijk is dat deze worden voorgelegd aan de rechter of een andere instantie.

Projectmatige coaching en begeleiding bij juridische trajecten

 orangelegal.coaching.button

Orange Legal kan worden ingeschakeld voor projectmatige coaching en begeleiding bij juridische trajecten, zoals bij reorganisaties en opbouw van personeelsdossiers. Te verwachten resultaten zijn:

  • Uitstekende rechtsbijstand en juridisch advies in individuele en collectieve ontslagzaken
  • Professionele reorganisatie
  • Professionele opbouw van personeelsdossiers
  • Een gestroomlijnde organisatie met beter werkklimaat/werksfeer