Actueel

Orange Legal bij Radar over rechtsbijstandverzekering!

Orange Legal update

Op 5 december 2016 is de live-uitzending van Radar geweest over de rechtsbijstandverzekering. Antoinette Hertsenberg (presentatrice/eindredactrice Radar) ging tijdens de uitzending in gesprek met Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Uitzending gemist? Klik dan op de volgende link:

http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Ruim drie miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Die verzekering is bedoeld als bescherming wanneer je te maken krijgt met een juridisch geschil. Maar hoe goed behartigt de verzekeraar jouw belangen?

De juristen die zij inzetten willen wel héél graag schikken. En het is de vraag of het überhaupt wel zin heeft een rechtsbijstandverzekering te hebben. Tijdens de uitzending van Radar werd duidelijk dat het behartigen van de belangen van de verzekerden door de verzekeraars geen vanzelfsprekendheid is.

Niet alleen de rechtsbijstandverzekering kwam tijdens de uitzending aan de orde, maar ook de aanvullende dienstverlening van bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand. Deze aanvullende dienstverlening, is door DAS “Flexx” gedoopt. Getoond werd o.a. een DAS-reclame die op de televisie wordt uitgezonden, waarin mediation vanwege een echtscheiding gepromoot wordt. Te zien en te horen is dat een jong kind de dupe lijkt te worden van de echtscheiding:

“(…)we hebben een zoontje (…) en die weet nog van niks (…)”.

Gesuggereerd wordt dat DAS hiervoor een oplossing biedt. Dat die ‘oplossing’ echter bepaald niet goedkoop is noch onderdeel blijkt uit te maken van de rechtsbijstandverzekering, wordt tijdens de uitzending van Radar eveneens duidelijk.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Voor meer informatie over deze post of een arbeidsrechtelijke kwestie voor werkgevers of werknemers kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl. Zie ook www.orangelegal.nl

->”Tag” Floris Zwartkruis voor “arbeidsrecht“, “ontslag“, “rechtsbijstand” en “reorganisatie

 

Uitzending Radar 5 december 2016 over de rechtsbijstandsverzekering!

Orange Legal update

Ruim drie miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Die verzekering is bedoeld als bescherming wanneer je te maken krijgt met een juridisch geschil. Maar hoe goed behartigt de verzekeraar jouw belangen?

De juristen die zij inzetten willen wel héél graag schikken. En het is de vraag of het überhaupt wel zin heeft een rechtsbijstandverzekering te hebben, zo is in de aankondiging van de uitzending op de website van Radar te lezen

Via grote reclamecampagnes met slogans als “DAS opgelost!” en “Gewoon een goede rechtsbijstandsverzekering!” hebben de verzekeraars door de jaren heen zeer veel klanten geworven voor het product rechtsbijstandsverzekering.

Maar wat heb je nu eigenlijk aan de rechtsbijstandsverzekering en zijn de belangen van de consument wel in goede handen van de rechtsbijstandsverzekeraars?

Op 5 december 2016 zendt Radar live een item uit over het product rechtsbijstandsverzekering. Orange Legal zal in die uitzending mogelijk ook verschijnen. De live-uitzending zal beginnen om 20.30 uur.

Om kennis te nemen van de aankondiging van de uitzending bij Radar: http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Deken Orde van Advocaten verzet zich tegen experiment rechtbank met DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur).

 

Orange Legal update

Op 21 september 2016 heeft Orange Legal een artikel gepubliceerd over het omstreden experiment bij de rechtbank Noord Nederland dat op 1 oktober 2016 van start zou gaan. Om kennis te nemen van de publicatie:

https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=mp-author-card

Het experiment rechtbank Noord Nederland d.d. 1 oktober 2016

Het experiment is genaamd: “Spreekuurrechter”: een soort ‘lowest profile’ rijdende rechter, die dan geparkeerd is in de rechtbank en waarbij de “instanties” DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur) hun eigen dossiers met toestemming van de verzekerden heen kunnen sturen.

Experiment al omstreden voordat het van start ging

In de publicatie d.d. 21 september 2016 werd o.a. benadrukt dat de afkoop voor zaken met een klein, beperkt belang tot het bekende risico van de verzekeraars hoort (en hoort te blijven). Ten onrechte draaien de consument/verzekerde en de belastingbetaler op voor de alternatieve rechtsgang.

Het experiment voorziet niet in een noviteit noch in een dringende behoefte en/of noodzaak.

Voorts druist het experiment in tegen de onafhankelijkheid van de rechtspraak en wetgeving/jurisprudentie gerelateerd aan mededinging/oneerlijke concurrentie.  Uit juridisch/rechtstatelijk oogpunt kan het experiment niet door de beugel.

Daarnaast werden de rechtsbijstandsverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) ten onrechte geduid als “instantie” en “organisatie” waardoor verwarring bij het publiek kan optreden. De consument/verzekerde kan immers in de illusie komen te verkeren dat sprake is van een door de maatschappij geaccepteerde organisatie met (welhaast overheids-) status. Van een dergelijke instantie of organisatie is bij DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) natuurlijk helemaal geen sprake. Een en ander klemt temeer daar de rechtsbijstandverzekeraars al vaker verwarring hebben gezaaid over de hoedanigheid waarin zij optreden:

 • Lawyer versus advocaat
 • Jurist versus Mr./Bachelor/HBO-jurist en stagiair/fan rijdende rechter
 • Instantie/organisatie versus verzekeringsmaatschappij.

Het experiment is hierdoor omstreden nog voordat het van start gaat.

Verzet van de Deken van de Orde van Advocaten

De Deken, mr. R.A.A. Geene, heeft aanleiding gezien om eind september 2016 contact op te nemen met de (waarnemend) President van de rechtbank. De Deken heeft onder de aandacht gebracht dat er vanuit de Balie grote bezwaren bestaan tegen de gemaakte procedure afspraken.

Voorts heeft de Deken de President van de rechtbank meegedeeld dat het in een zichzelf respecterende rechtsstaat ondenkbaar is dat de rechtbank zich met uitsluiting van andere partijen kan commiteren om een geselecteerde groep aanbieders te faciliteren. Ter onderbouwing voegde mr. Geene daar aan toe dat de rechtbank toegankelijk moet zijn voor iedereen zonder dat de rechtzoekende wordt gedwongen zich eerst aan te sluiten bij commerciële marktpartijen die exclusief een bijzondere rechtsingang wordt geboden.

Ten slotte heeft mr. Geene voorgehouden dat het experiment niet tegemoet komt aan het feit dat een advocaat de kernwaarden “partijdig” en “onafhankelijk” dient te respecteren.

De President heeft vervolgens toegezegd om de bezwaren binnen afzienbare tijd onder de aandacht van de Spreekuurrechters te brengen.

àDeken verzoekt om schorsing pilot

De Deken heeft hierop verzocht om de pilot te schorsen en te reageren zodra de President van de rechtbank heeft gereageerd.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen, advies of rechtsbijstand voor werkgevers of werknemers op het gebied van arbeidsrecht (of over deze post) contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen, verzekerden en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende (actuele) update en links:

UPDATE: https://www.linkedin.com/nhome/updates?activity=6189122153649049600&goback=&trk=hb_ntf_LIKED_UPDATE_YOU_CREATED

 1. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-floris-zwartkruis?trk=mp-author-card
 2. https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=pulse_spock-articles
 3. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card
 4. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card
 5. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

–>”Tag” Floris Zwartkruis voor “arbeidsrecht“, “ontslag“, “rechtsbijstand” en “reorganisatie

 

 

 

DAS Rechtsbijstand vangt bot met discussie vrije advocaatkeuze

49938886 - orange bowl with bones for dog, isolated on white background

Via Social Media heeft Das Rechtsbijstand afgelopen week het nieuws verspreid: “Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in vrije advocaatkeuze”.

De (zoals hierna zal blijken) –merkwaardige- berichtgeving vanuit DAS Rechtsbijstand is gevolgd op twee artikelen die het FD op 21 september 2016 heeft gepubliceerd. Het eerste artikel draagt de titel: “De discussie over de vrije advocaatkeuze is nog lang niet beëindigd”. Om kennis te nemen van laatstgenoemd artikel kan worden geklikt op de volgende link: https://fd.nl/ondernemen/1168398/de-discussie-over-de-vrije-advocaatkeuze-is-nog-lang-niet-beslecht Het tweede artikel draagt de titel “Advocaat-Generaal hekelt vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstand”. Om kennis te nemen van laatstgenoemd artikel kan worden geklikt op de volgende link: https://fd.nl/ondernemen/1168344/advocaat-generaal-hoge-raad-hekelt-vrije-advocatenkeuze-bij-rechtsbijstand

Het eerste artikel betreft een bijdrage van Bo Holthinrichs (34). Holthinrichs is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance studies. Holthinrichs is bezig met een proefschrift over de reikwijdte van het keuzerecht.

Zakelijke relatie onderzoeker en DAS Rechtsbijstand

Omdat over de relatie tussen de onderzoeker en DAS Rechtsbijstand in het artikel niets wordt vermeld, is het als achtergrond en voor de volledigheid en juistheid ook goed om te vermelden dat Holthinrichs al vanaf 2009 een zakelijke relatie onderhoudt met DAS Bedrijfsjuristen en tot voor kort ook met DAS Rechtsbijstand.

Er is niets mis mee als een onderzoeker vanuit de praktijk expertise opdoet, in tegendeel dat is zelfs prima. Echter, van een onderzoeker mag uiteraard wel worden verwacht dat deze een evenwichtig beeld laat zien van de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan en waarnaar onderzoek wordt gedaan. Voorts dient de onderzoeker gedegen onderzoek te doen en daarbij alle feiten en omstandigheden te betrekken. Ten slotte behoort ook de partij met wie de onderzoeker in een zakelijke relatie is, gepaste afstand te bewaren om het onderzoek of de publicatie niet te frustreren.

Op al alle hiervoor genoemde punten wordt tekort geschoten waardoor de geloofwaardigheid van de publicaties in het FD d.d. 21 september 2016 in het geding is. Er is teveel toegeschreven naar “wishful thinking” vanuit de verzekeraars. Overigens, niets ten nadele van journalist Bas Knoop van het FD, die verder uitstekend zijn werk heeft gedaan.

Wat is er dan wel gebeurd?

Het vertrek van ex-Advocaat Generaal mr. Spier

Evident is dat de ex-Advocaat Generaal mr. Spier vlak voor zijn vertrek bij de Hoge Raad per 1 september 2016 “out of the blue” de uitlating heeft gedaan die voor de verzekeraars klaarblijkelijk aanleiding hebben gegeven voor “wishful thinking”. De heer mr. Spier heeft verklaard:

De ruime uitleg van Europese regels rond de vrije advocaatkeuze door het Europese Hof van Justitie (HvJ) is ‘potentieel de bijl aan de wortel van betaalbare rechtsbijstandverzekeringen’‘Een interne jurist van een verzekeraar is nu eenmaal goedkoper dan een externe advocaat. Spier waarschuwt hiervoor’, zo is te lezen in het artikel van het FD.

Uurtarief interne behandelaar verzekeraars veel hoger dan indien verzekerden rechtstreeks rechtsbijstand krijgen via advocaat of juridisch adviseur

De voormeld genoemde onjuiste aanname berust op een misverstand bij mr. Spier. Immers, het uurtarief van een interne jurist van de verzekeraars is door het betalen van premie bij de verzekeraar met ca. € 325 per uur veel hoger dan van een gemiddelde advocaat of juridisch adviseur. Ter onderbouwing wordt verwezen naar het rekenvoorbeeld in de volgende post:

https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card

Overigens zou met een beperking van de keuzevrijheid (waar Europa faliekant op tegen is) het uurtarief van de interne jurist van de verzekeraars helemaal niet dalen. De suggestie dat met beperking van de keuzevrijheid om een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen, sprake zou zijn van een betere toegang tot rechtshulp voor de verzekerden is dus een fabel.

Verzekeraars niet transparant over hoedanigheid interne behandelaars

Sterker, ook in kwalitatieve zin gaat de verzekerde er fors op achteruit. Immers, de verzekeraars hanteren graag termen als “juristen” of “specialisten” voor hun interne behandelaars, echter het is volstrekt onduidelijk wie bij de verzekeraars schuil gaan achter de behandelaars. De verzekeraars zijn daar niet transparant over.

Zijn de belangen van de verzekerden bij de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende gewaarborgd?

Dat roept vragen op, zoals: zijn de belangen van de verzekerden wel echt veilig via de interne behandelaars van de verzekeraars nu de hoedanigheid niet duidelijk is? Investeren de verzekeraars wel voldoende in het personeel qua opleiding gezien de hoge uurtarieven van de interne juristen?

Hoge Raad en rechtsbijstandsverzekeraars staan lijnrecht tegenover elkaar

Overigens moeten de laatste opmerkingen van mr. Spier vlak voor zijn vertrek bij de Hoge Raad worden gezien in het licht van de eerdere bevindingen van mr. Spier, die in niet mis te verstane bewoordingen werden uitgewerkt in officiële stukken. Daaruit blijkt dat de ex-Advocaat Generaal mr. Spier in 2014 lijnrecht tegenover de verzekeraars heeft gestaan. Evident is dat van toenadering door de Hoge Raad of bezinning in de verste verte geen sprake is. De Hoge Raad en de verzekeraars staan onverkort lijnrecht tegenover elkaar. De Hoge Raad laat zich natuurlijk niet door de verzekeraars zomaar voor het karretje spannen.

Blijkens de conclusie van mr. Spier na het beantwoorden van prejudiciële vragen (2014) inzake verzekerde Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand betoogde mr. Spier:

DAS verliest zich in juridische beschouwingen

“(…)2.1. In mijn vorige conclusie heb ik betoogd dat het standpunt van DAS, in het licht van eerdere en duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna verder ook: het Hof), niet kon overtuigen. Ik heb er –kort gezegd- op gewezen dat DAS zich m.i. verloor in juridische beschouwingen zonder klare wijn te schenken over de gevolgen van de eerdere rechtspraak. Met klare wijn bedoel(de) ik: het verstrekken heldere, overtuigende en ook controleerbare gegevens.

Met betrekking tot de kostenbeweringen van de verzekeraars merkt mr. Spier onder 2.3.1 en 2.3.2 op: De genoemde cijfers zijn oncontroleerbaar. Nog daargelaten dat ze berusten op niet verder geëexpliciteerde veronderstellingen, zijn ze zonder gedegen nadere toelichting niet goed begrijpelijk. Uitgaande van de genoemde “voorbeelden” zou men een veel hogere premiestijging verwachten.

Advocaat-Generaal mr. Spier gelooft niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen

“Ik geloof niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen door te poneren van deze in het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers in een stadium van het geding waarin daarover geen discussie meer mogelijk was. Ik dat verband roep ik in herinnering dat de ervaring heeft geleerd (met voetnoot) dat niet voetstoot van de juistheid van dit soort stellingen kan worden uitgegaan.”

Advocaat-Generaal mr. Spier plaatst kanttekening bij de kwaliteit (kennis en ervaring) van de verzekeraars

(“Volgens het verbond van verzekeraars zouden rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland voldoende kennis en ervaring hebben om geschillen zelf te behandelen. Ik kan dat niet beoordelen, maar plaats er slechts de kanttekening bij dat dit niet steeds de indruk is die men uit de dossiers krijgt. Maar het zou zeker onjuist zijn om uit een klein aantal willekeurige zaken, die het topje van de ijsberg zijn, algemene conclusies te trekken.

Advocaat-Generaal mr. Spier geeft aan dat er geen ruimte meer is om te bewegen in de discussie omtrent de vrije keuze van advocaat of juridisch adviseur

(…)2.6.3 “ Koersen in de mist is een riskante bezigheid. Maar dat is in deze zaak mosterd na de maaltijd. De prejudiciële vragen zijn beantwoord en daarmee is de manoeuvreerruimte van de nationale rechter verdwenen.

(…) 2.7.2 Ook de Europese Commissie heeft zich uitvoerig gemotiveerd (…).

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen, verzekerden en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende links:

1. https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=pulse_spock-articles

2. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card

3. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card

4. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen, advies of rechtsbijstand voor werkgevers of werknemers op het gebied van arbeidsrecht (of over deze post) contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

–>”Tag” Floris Zwartkruis voor “arbeidsrecht“, “ontslag“, “rechtsbijstand” en “reorganisatie

Experiment Rechtbank Noord Nederland d.d. 1 oktober 2016 dupeert verzekerden DAS en Unive, Belastingbetaler en andere partijen.

31966481 - girl in orange dress behind white board

Experiment rechtbank Noord Nederland 1/10/2016

Per 1 oktober 2016 zal de rechtbank Noord Nederland een experiment starten, genaamd: “Spreekuurrechter”: een soort ‘lowest profile’ rijdende rechter, die dan geparkeerd is in de rechtbank en waarbij de “instanties” DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur) hun eigen dossiers met toestemming van de verzekerden heen kunnen sturen.

Afkoop hoort tot het bekende risico van verzekeraars

De zaken waar dit experiment betrekking op heeft zijn zaken met (zeer) geringe belangen die vrijwel altijd worden afgekocht door de rechtsbijstandsverzekeraars. Dit is de vigerende praktijk die overigens ook bij verzekeraars buiten de rechtsbijstandsbranche om, van toepassing is. De noodzaak tot afkoop hoort dus nu eenmaal tot het bekende risico van de rechtsbijstandsverzekeraars. Het experiment voorziet derhalve niet in een noviteit, dringende behoefte of noodzaak.

De Belastingbetaler en de verzekerde draaien op voor het experiment

In het aankomende experiment draaien de Belastingbetaler en de verzekerden van DAS en Unive daar nota bene voor op. Zij moeten tenminste € 39,50 betalen en ook nog eens voor een kleine vordering voor de Spreekuurrechter verschijnen, terwijl een afkoop meer in de rede ligt). Dat is niet in het belang van de verzekerde, noch in het belang van de Belastingbetaler en andere concurrerende juridische partijen.

“Instanties” en “organisaties” versus verzekeringsmaatschappijen

Vanzelfsprekend is het niet logisch dat commerciële partijen door de rechtbank Noord Nederland bestempeld worden tot “instanties”. Verwezen wordt naar de aanprijzing van het experiment door de rechtbank Noord Nederland:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Regels-en-procedures/Paginas/Spreekuurrechter.aspx

Met het voorrecht dat DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) behalen, wordt oneerlijke concurrentie in een commerciële juridische branche binnengehaald en bedreven.

Uit juridisch/rechtstatelijk oogpunt kan dit experiment niet door de beugel.

De onafhankelijkheid van de rechtspraak is in het geding, ook al is deelname gebaseerd op vrijwilligheid. Tegen DAS Rechtsbijstand en SUR Rechtsbijstand worden immers ook procedures gevoerd bij de rechtbank in Noord Nederland.

Experiment zaait mogelijk verwarring bij het grote publiek

Bovendien kan de introductie van het experiment verwarring bij het grote publiek zaaien dat in de veronderstelling is dat hij/zij met een “instantie” of “organisatie” te maken heeft met een door de maatschappij geaccepteerde (welhaast overheids-) status. Beide woorden worden overigens door de rechtbank gebezigd bij de aanprijzing van het experiment (zie link hierboven). Van een dergelijke instantie of organisatie is bij DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) natuurlijk helemaal geen sprake.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben al vaker verwarring gezaaid over de hoedanigheid waarin zij optreden.

In aanmerking dient te worden genomen dat de verzekeraars al vaker verwarring hebben gezaaid over hun hoedanigheid (Lawyer versus advocaat of jurist versus Mr./Bachelor/HBO-jurist/stagiair/fan rijdende rechter en dan nu instantie/organisatie versus verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars moeten zelf voorkomen dat er onduidelijkheden of misverstanden bestaan over de hoedanigheid en die misverstanden mogen natuurlijk niet door de verzekeraars zelf in stand worden gehouden of gevoed worden. Opvallend is dat de verzekeraars daar maling aan hebben.

Hakken uit het zand…

Het zou de rechtsbijstandsverzekeraars sieren om de rechtsbijstandsverzekeringsproblemen onder ogen te zien en aan een duurzame en algehele oplossing te werken in plaats van telkenmale met de hakken in het zand te gaan. Dat is zeker niet in het belang van de verzekerden en van andere partijen die welwillend staan tegenover een oplossing, zoals Orange Legal.

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende links:

 1. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card
 2. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card
 3. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen op het gebied van arbeidsrecht of over deze post contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

 

Hoge Raad d.d. 02/09/2016: DAS Rechtsbijstand heeft met verzekerde via een schikking afgekocht dat Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoordt.

Orange Legal update

Hoge Raad d.d. 2 september 2016:

DAS Rechtsbijstand heeft met verzekerde via een schikking afgekocht dat de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoordt over het begrip gerechtelijke of administratieve “procedure”. Indien sprake is van een dergelijke procedure, is zonder meer recht op vrije keuze van juridisch adviseur/advocaat naar keuze van de verzekerde.

Wat ging hier aan vooraf? De volgende overwegingen zijn ontleend aan de gloednieuwe uitspraak van de Hoge Raad:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam  heeft bij tussenvonnis d.d. 18 maart 2014 de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld:

Prejudiciële vraag

“Wat wordt verstaan onder het begrip ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ als bedoeld in artikel 4:67 Wft en valt de procedure bij het UWV, die volgt op een verzoek van een werkgever om toestemming te verlenen voor opzegging van een arbeidsverhouding (ex artikel 6 BBA), onder dit begrip?

DAS rechtsbijstand obstrueert rechtsgang die in het belang is van alle rechtsbijstandsverzekerden:

2.1. Bij brief van 21 juli 2016 heeft de advocaat van DAS de Hoge Raad medegedeeld dat partijen een schikking hebben bereikt en dat in verband hiermee op 18 juli 2016 het kort geding dat heeft geleid tot het stellen van de voorliggende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad, op gezamenlijk verzoek van partijen is doorgehaald.

De Hoge Raad ziet af van beantwoording van de prejudiciële vraag

Gelet hierop heeft DAS de Hoge Raad in overweging gegeven om af te zien van beantwoording van de prejudiciële vraag.

2.2 Bij brief van 22 juli 2016 heeft de advocaat van [eiser] de Hoge Raad medegedeeld dat de prejudiciële procedure kan worden doorgehaald.

In het prejudiciële arrest heeft het HvJEU als volgt voor recht verklaard:

“Artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan de werkgever vergunning verleent, de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te ontslaan.”

3.4 Gelet op hetgeen hiervoor in 2.1-2.2 is vermeld, is het antwoord op de door de voorzieningenrechter gestelde prejudiciële vraag niet meer nodig om op de eis van [eiser] te beslissen, een en ander als bedoeld in art. 392 lid 1 Rv. Het komt de Hoge Raad niet geraden voor de prejudiciële vraag desondanks op de voet van art. 393 lid 9 Rv ook nog zelf te beantwoorden.

Op grond van het vorenstaande kan een kostenbegroting op de voet van art. 393 lid 10 Rv achterwege blijven.

4 Beslissing:

De Hoge Raad ziet af van beantwoording van de prejudiciële vraag.

–> Neem kennis van de actuele discussies omtrent de rechtsbijstandsverzekeringen via de volgende links:

https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card

EN:

https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

–> Om kennis te nemen van de volledige uitspraak van de Hoge Raad d.d. 2 september 2016:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2017&keyword=%222016%3a2017%22

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandsverzekering: beste koop of “Kat in de zak”? Afsluiten of links laten liggen?

47421752 - insurance orange pack concept on white background. clipping path included

Voor het antwoord op de vraag of het raadzaam is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, links te laten liggen of op te zeggen is het volgende van belang:

Wanneer u als verzekerde hecht aan kwaliteit en voortvarendheid (zonder dat dit ten koste gaat van het belang van uw zaak), dan is het goed om er bij stil te staan dat rechtsbijstand verzekerden in de praktijk doorgaans te maken krijgen met:

·        Administratieve rompslomp/ontmoedigingspolitiek van de verzekeraar

·        Dekkingsproblemen met de verzekeraar voor, tijdens of na de rechtsbijstand

·        Oeverloze discussies over “redelijke kans van slagen” voor het voeren van een procedure, over het plan van aanpak van de zaak van de verzekerde, de gemaakte kosten etc. Verzekerden veronderstellen dat zij door de verzekeraar geholpen worden met een geschil of discussie en krijgen dikwijls ongevraagd een of meerdere discussies met de verzekeraar erbij. Klachtenregelingen kosten de verzekerden veel tijd en bieden reeds daarom vaak geen soelaas.

·        Beperkingen van de vrije keuze van externe juridisch adviseur of advocaat: zolang er geen “procedure” is, kan de verzekerde niet terecht bij de verzekeraar voor een externe juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Deze kosten moet de verzekerde dus zelf betalen.

·        Onduidelijkheid over de hoedanigheid van degene die namens de verzekeraar de zaak van de verzekerde behandelt: de verzekeraars betitelen hun eigen behandelaars al gauw tot “specialisten”. Die betiteling heeft evenwel weinig tot niets om het lijf. Het kan gaan om een afgestudeerd Master-jurist of HBO/Bachelor jurist, maar het kan evengoed een student (-stagiair) betreffen of iemand die een paar cursussen van een paar dagen heeft gedaan, al dan niet met wat praktijkervaring, of iemand die een fan is van de rijdende rechter.

·        De behandelaar van de verzekeraar kan een tunnelvisie hebben, gericht op “schikken”. De behandelaars van de verzekeraars hebben forse targets van 200 a 300 dossiers (soms hoger) om dossiers “af te wikkelen”. Dit betekent dat er gemiddeld iedere werkdag (8 uur, 261 dagen per jaar) door een behandelaar die fulltime in dienst is, minimaal één dossier moet zijn afgewikkeld. Een behandelaar van de verzekeraar die te weinig schikt, loopt het risico niet aan zijn target te kunnen voldoen. De behandelaar wordt derhalve door de verzekeraars in wezen verleid en aangespoord om zoveel en zo snel mogelijk te schikken. Omgekeerd wordt de behandelaar door de verzekeraar  afgestraft indien hij/zij niet aan de target voldoet. Niet de behandelaar, maar de verzekerde zelf moet zijn/haar belangen dus zoveel mogelijk zelf bewaken.

·        Een verzekerde betaalt vaak jarenlang (soms tientallen jaren) premie en krijgt daar in het geval van beroep op de rechtsbijstandsverzekering dus gemiddeld totaal ca. 8 uur (1 werkdag van 1 behandelaar) voor terug!

·        Er geldt een maximum vergoeding/dekking. Weinig verzekerden weten dat er op grond van de Polisvoorwaarden een maximum vergoeding geldt voor externe rechtsbijstand voor een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld, kan dit een maximum van € 2500 per procedure zijn. Alle kosten boven het maximum moet de verzekerde zelf betalen.

·        Er geldt bovendien een eigen bijdrage. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld kan die eigen bijdrage oplopen tot tenminste € 250 inclusief BTW, per procedure wel te verstaan. Dat gaat dus nog van de € 2500 af. Met andere woorden: de verzekerde moet ook nog bijbetalen bij een beroep op externe rechtsbijstand naar keuze indien het maximum wordt bereikt.

Is een rechtsbijstandsverzekering goedkoop of duurkoop?

Even een rekensom. Stel: u betaalt 10 jaar lang rechtsbijstandspremie tegen een premie van (laten we zeggen) 200 euro per jaar. Rente op rente is dit bijna € 3000 euro na 10 jaar. Dat betekent dat u bij de verzekeraars gemiddeld een uurtarief betaalt van € 375 (namelijk 3000/8 uur) voor behandeling door een behandelaar van de verzekeraar zelf. Hierop moet nog in mindering worden gebracht het griffierecht/de dagvaardingskosten. Echter het uurtarief is dan waarschijnlijk gemiddeld nog steeds minimaal € 325. Oftewel: dit uurtarief is aanmerkelijk hoger dan de meeste advocaten/juridisch adviseurs.

Wanneer op grond van de verzekeringsovereenkomst beroep wordt gedaan op de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, dan geldt de hiervoor genoemde maximale dekking. De vraag is dan of u als consument/verzekerde niet (veel) beter uit bent door rechtstreeks met de gewenste juridisch adviseur of advocaat een goede prijs te bedingen. Het gros van de verzekerden doet overigens helemaal geen beroep op de verzekering en krijgt voor de betaalde premie zelfs helemaal niets terug.

Wilt u als verzekerde voor arbeidsrechtzaken maximaal profiteren van uw huidige rechtsbijstandsverzekering?

Dat kan. Orange Legal (www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl) heeft -in ieder geval tot en met 31 oktober 2016 een ludieke actie.  Orange Legal betaalt voor verzekerden die bij hun verzekeraar met succes beroep doen op externe rechtsbijstand van een arbeidsrechtzaak via Orange Legal (dit recht heeft de verzekerde) de kosten van het door de verzekeraar gestelde “eigen risico” tot een maximum van € 750 inclusief BTW. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Orange Legal zal deze kosten van eigen risico in een later stadium vervolgens proberen te verhalen via cessie op de betreffende verzekeraar zodra het Europese Hof van Justitie zich heeft uitgelaten over de vraag of deze beperkingen van maximale dekking en eigen risico wel zijn toegestaan. Orange Legal is van mening dat de beperkingen die de verzekeraars stellen aan maximale dekking en eigen risico niet door de beugel kunnen. De toegang tot rechtshulp voor de verzekerden wordt hierdoor namelijk fors ingeperkt en verzekerden worden gedupeerd. Dit is wat Orange Legal betreft ontoelaatbaar.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Voor meer informatie: www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

Das Rechtsbijstand flink door het stof bij het Europese Hof

 

Orange Legal update

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Jusititie in de zaken “Massar” en “Buyuktipi” (C-460/14 en C-5/15) arrest gewezen. De arresten worden vandaag o.a. gepubliceerd op de website www.curia.europa.eu.

Het Hof heeft in de genoemde zaken duidelijk gemaakt dat een rechtsbijstandverzekerde ook recht heeft op vergoeding van een externe advocaat of juridisch adviseur naar keuze in een ontslagprocedure voor het UWV en het CIZ.

Het Europese Hof overwoog o.a.:

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan de werkgever vergunning verleent, de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te ontslaan”

En:

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft.”

Das Rechtsbijstand is ook door Orange Legal aan de tand gevoeld over dit onderwerp. Zo vond op 2 juli 2015 een “debat” plaats tussen Das Rechtbijstand en Orange Legal over o.a. de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat. Orange Legal heeft zich toen sterk gemaakt voor de verzekerden omdat het volgens Orange Legal onredelijk was dat Das Rechtbijstand niet alleen de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat weigerde te aanvaarden c.q. te respecteren, maar ook bleef procederen met consumenten, soms tot en met het Europese Hof van Jusititie aan toe. Zo ook in deze zaken. Om kennis te nemen van de eerdere post:

http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-in-debat-met-orange-legal/

Het voorgaande betekent m.i. ook dat indien de rechtsbijstandsverzekeraar geweigerd heeft om de vrije keuze toe te staan dat de verzekeraar gehouden is om de verzekerde volledig (en met terugwerkende kracht) schadeloos te stellen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat indien de verzekerde ondanks de weigering van toestemming door de Verzekeraar (in dit geval: Das Rechtsbijstand) toch een advocaat of juridisch adviseur naar keuze heeft ingeschakeld dat Das Rechtsbijstand alle gemaakte kosten dient te vergoeden.

Evident is dat de vrijheid om te kiezen volledig bij de verzekerde ligt. Verzekerden kunnen bijvoorbeeld in geval van een arbeidsgeschil hun favoriete advocaat of jurist benaderen en hoeven dus geen genoegen te nemen met de behandelaar die door de verzekeraar wordt aangewezen. Voor arbeidsrechtelijke kwesties waarvoor u verzekerd bent, kunt u dus ook bijvoorbeeld bij Orange Legal terecht!

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)

DAS Rechtsbijstand in debat met Orange Legal

DAS Rechtsbijstandimages[3]

 

Gisteren (2 juli 2015) is de uitvoerige bespreking geweest tussen de Directieleden van DAS Rechtsbijstand, Jan Moerland en Janine Nanninga enerzijds en mr. Floris Zwartkruis, Orange Legal, anderzijds op het Hoofdkantoor van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam.

Aanleiding was de felle discussie die vorig jaar gevoerd werd tussen Moerland en Zwartkruis over de navolgende onderwerpen:

 1. Het recht van verzekerden op vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat naar aanleiding van de gewezen arresten van het Europees Hof van Justitie en de Hoge Raad.
 2. Het gebruik van de kwalificatie “Lawyer” op het LinkedIn profiel door enkele medewerkers van DAS Rechtsbijstand, terwijl de betreffende medewerkers niet als advocaat op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waren ingeschreven.

Zowel DAS Rechtsbijstand als Orange Legal hebben de bespreking als constructief ervaren.

Visie DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand heeft -zakelijk weergegeven- betoogd dat zij een beroep van verzekerden op vrije keuze van een juridisch adviseur of advocaat in geval van een procedure eerbiedigt.

DAS Rechtsbijstand stelt dat het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad niettemin ruimte laten voor DAS Rechtsbijstand om kostenbeperkende maatregelen te treffen, waaronder het aanpassen van de Polisvoorwaarden. DAS Rechtsbijstand heeft de wijziging van de Polisvoorwaarden inmiddels geëffectueerd en partieel doorgevoerd. De wijziging is volgens DAS Rechtsbijstand overigens ook ingegeven door het buitensporige declaratiegedrag van sommige externe advocaten met opgevoerde uurtarieven tot wel € 275,00., hetgeen de spuigaten uit liep. Het verdienmodel van DAS Rechtsbijstand is daar niet op berekend.                                               

Visie Orange Legal Ad 1

DAS Rechtsbijstand onderscheidt zich in positieve zin van alle andere rechtsbijstandverzekeraars o.a. doordat zij zich al geruime tijd actief heeft gemengd in de (soms scherpe) discussies over actuele onderwerpen omtrent de rechtsbijstandverzekering. DAS Rechtsbijstand heeft zich ook bereid verklaard hier nog verder aan te gaan werken. DAS Rechtsbijstand neemt aldus haar verantwoordelijkheid en geeft blijk van een transparante handelwijze zoals een redelijk handelend verzekeraar betaamt.

Met betrekking tot de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat heeft Moerland in de televisie-uitzending van Tros Radar d.d. 12 mei 2014 toegezegd dat verzekerden die verzocht hebben om een vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, en die vervolgens niet hebben gekregen, daarvoor gecompenseerd zullen worden. Moerland heeft aan Orange Legal bevestigd dat verzekerden die nadien om compensatie verzocht hebben ook daadwerkelijk gecompenseerd zijn geweest. Dit pleit uiteraard voor DAS Rechtsbijstand.

Ten slotte is ook de Consumentenbond te spreken over de recente dienstverlening van DAS Rechtsbijstand. DAS Rechtsbijstand werd in een onderlinge vergelijkingstest met andere rechtsbijstandsverzekeraars beoordeeld met een zeer goed cijfer van 9,2.

Bron: De Consumentenbond

Visie Orange Legal Ad 2

Ten aanzien van het gebruik van de term “Lawyer” op het linkedin-profiel van enkele DAS-medewerkers wordt opgemerkt dat Orange Legal steun leek te krijgen van de Nederlandse Orde van Advocaten vanwege de eigen publicatie van de Orde op 15 juli 2014 in het Advocatenblad. Het artikel kan worden gelezen via de volgende link: http://bit.ly/1rHAYmm

Vervolgens heeft de Nederlandse Orde van Advocaten feitelijk na de voormelde publicatie evenwel geen enkele actie ondernomen, dit terwijl Orange Legal vele tientallen steunbetuigingen van advocaten had ontvangen en het artikel van de Orde genoeg bouwstoffen had om in ieder geval serieus het debat aan te gaan. Oftewel: een gemiste kans van de Orde!

Conclusie: DAS Rechtsbijstand heeft het afgelopen jaar getoond dat zij ten gunste van de verzekerden in belangrijke mate progressie heeft geboekt op de onderwerpen waarover tussen DAS Rechtsbijstand en Orange Legal verschil van inzicht bestond. DAS Rechtsbijstand is bereid om die positieve trend door te zetten en mee te blijven denken met hun klanten.

Orange Legal ondervindt steun van Nederlandse Orde van Advocaten met sommatie DAS Rechtsbijstand

Orange Legal update

Op 15 juli 2014 heeft het Advocatenblad een artikel gepubliceerd over de discussie tussen mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal) en DAS rechtsbijstand, vertegenwoordigd door de directeur, de heer Jan Moerland. Het artikel kan desgewenst worden gelezen via de volgende link:

http://bit.ly/1rHAYmm

Orange Legal trekt zich het lot van de klanten van DAS Rechtsbijstand wel aan! Daarom zet Orange Legal zich in voor een faire en transparante juridische markt.

Mocht het artikel of de discussie jou aanspreken? Blijf op de hoogte via www.Orangelegal.nl/nieuws of volg het allemaal via Twitter: orange_legal.